Martijn Schenning

De methodiek Relevant Gesprek® is in het werken met klanten ontwikkeld. Al vanaf 2017 werken we, onder de vlag van SIR communicatie & participatie, met deze methodiek. Een echt praktijkmodel dus. De methodiek hebben we in de praktijk getoetst, aangescherpt en verbeterd.

“We hebben een ambitieus doel: 10.000 professionals in de community die werken met de methodiek Relevant Gesprek®. Op die manier creëren we ook echt een maatschappelijke impact. We willen zoveel mogelijk professionals aansluiten en verbinden."


Martijn is als commercieel directeur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de marketing & sales van de Relevant Gesprek® Academie.

Barbara Borghuis

Barbara: “Ik ben super trots op waar we nu staan. Om te ervaren dat de methodiek Relevant Gesprek® zoveel professionals helpt in het voeren van een relevant gesprek met hun omgeving. En we zijn nog lang niet klaar. Ik zie nog veel mogelijkheden voor nieuwe trainingen, programma’s en events.”

Barbara Borghuis heeft in haar rol als ontwikkelmanager bij SIR communicatie & participatie, de methodiek ontwikkeld en vertaald naar alle trainingen, programma’s en de Relevant Gesprek® Academie.