Raadsbijeenkomst Relevant Gesprek

Participeren als raadslid

Wat betekent participatie voor jouw rol als raadslid?

Gratis bijeenkomst voor raadsledenSteeds meer maatschappelijke opgaven worden samen met de omgeving aangepakt. Door de veranderende samenleving, de komst van de Omgevingswet en de Wet Open Overheid heeft participatie in bijna alle raads- en collegeprogramma’s een belangrijke plek gekregen. Het is dé manier waarop je de omgeving betrekt bij het ontwikkelen, uitvoeren of evalueren van gemeentelijk beleid of het realiseren van initiatieven. Maar wat betekent participatie voor jouw rol als raadslid?

Gratis online bijeenkomst 'Participeren als raadslid'

Op donderdagavond 23 maart van 19.00 tot 20.30 uur organiseren we de (gratis) online bijeenkomst 'Participeren als raadslid'. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de grootste knelpunten voor jou als raadslid, benoemen we de succesfactoren en wisselen we ervaringen uit. Waar loop je als raadslid tegenaan in een participatieproces en welke ondersteuning zou je daar goed bij kunnen gebruiken? Wij zijn benieuwd!


Ben je erbij? We sturen je graag de uitnodiging en het programma.