Raadsbijeenkomst Relevant Gesprek

Ga niet met iedereen in gesprek

Dat is namelijk helemaal niet nodig voor goede participatie

Gratis bijeenkomst voor raadsledenHet is onmogelijk om met iedereen in gesprek te gaan. Het is bovendien niet nodig. Als je de participatievraag helder formuleert, volgt daaruit ook welke publieksgroepen je bij het antwoord op de vraag gaat betrekken. Bij de meeste participatiegesprekken nodigen we daarom publieksgroepen heel gericht uit. Bijvoorbeeld partners, professionals, maatschappelijke instellingen en belangenorganisaties. Het inwonersperspectief kan vaak vertegenwoordigd worden door een kleine groep. Een grote groep inwoners betrekken is vaak alleen relevant als het onderwerp voor inwoners concreet en dichtbij is. Relevantie is de sleutel. Vraag jezelf steeds af, zou je zelf naar de bijeenkomst gaan? Of je moeder of buurman?

Een voorbeeld: Gemeenten werken aan een Omgevingsvisie en stoeien met de manier waarop ze publieksgroepen hierbij betrekken. Ze willen inwoners in een vroeg stadium betrekken bij de Omgevingsvisie, terwijl het onderwerp voor veel inwoners heel abstract en ver weg is. Dat wil niet zeggen dat je niet het inwonersperspectief kunt meenemen in het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Dat kan je doen door bijvoorbeeld belangenorganisaties te betrekken. In een latere fase, waarin de Omgevingsvisie meer handen en voeten krijgt in de Omgevingsplannen, is het voor inwoners relevanter om mee te praten. Het is dan concreter en dichterbij.

Gratis online bijeenkomst 'Participeren als raadslid'

Op donderdagavond 23 maart van 19.00 tot 20.30 uur organiseren we de (gratis) online bijeenkomst 'Participeren als raadslid'. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de grootste knelpunten voor jou als raadslid, benoemen we de succesfactoren en wisselen we ervaringen uit. Waar loop je als raadslid tegenaan in een participatieproces en welke ondersteuning zou je daar goed bij kunnen gebruiken? Wij zijn benieuwd!


Ben je erbij? We sturen je graag de uitnodiging en het programma.