Leercase Challenge

Wij een Leercase, jij een participatieaanpak

Naar het inschrijfformulier >>

Heb jij een onderwerp waarover je in gesprek wilt met de omgeving? Een initiatief voor een zonneweide? En natuurspeeltuin? De herinrichting van een leegstaand schoolgebouw? Of een ander onderwerp? Misschien is meedoen aan onze Leercase Challenge dan voor jou dé manier om zicht te krijgen op hoe je dat gesprek organiseert.

Er zijn veel participatievraagstukken die vragen om een gestructureerde aanpak. En er zijn ook veel deelnemers in onze Relevant Gesprek® Academie die willen oefenen met een praktijkcase. We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Win-win.

Hoe werkt de Leercase Challenge?

We organiseren regelmatig een Leercase Challenge, waar deelnemers uit de programma’s zich voor kunnen aanmelden. Jij bent de eigenaar van de Leercase. De deelnemers van de Leercase Challenge gaan met jou aan de slag om te komen tot een participatieaanpak. In die aanpak staat hoe je met wie, waarover in gesprek gaat. We komen tot die aanpak aan de hand van de 6 stappen van een gedragen participatieaanpak. Twee Relevant Gesprek® coaches begeleiden dit proces.

Icoon Basisprogramma Participatie

Stap 1: Startsessie (week 1)

Kennismaking deelnemers en eigenaar van de case. Na de sessie starten de deelnemers met het invullen van de sleutels van het Relevant Gesprek®, ter voorbereiding op de Relevant Gesprek® sessie.

Icoon ervaringen delen

Stap 2. Verhelderingssessie (week 2)

Deelnemers die vragen hebben, kunnen deze stellen aan de case-eigenaar, ter voorbereiding op de Relevant Gesprek® sessie.

Stap 3. Relevant Gesprek® sessie (week 3-4)

In deze sessie gaan de deelnemers met de case-eigenaar (en betrokkenen), keuzes maken in de aanpak. Daarna gaan ze aan de slag met het schrijven van de participatieaanpak.

Stap 4. Aanleveren concept participatieaanpak (week 5-6)

De participatieaanpak wordt opgestuurd aan de case-eigenaar. De case-eigenaar leest het door en noteert vragen en opmerkingen.

Icoon community 2

Stap 5. Feedbacksessie (week 7)

Feedbacksessie. De case-eigenaar geeft feedback op de participatieaanpak. In deze sessie worden de laatste puntjes op de i gezet. Op basis van deze input kan de participatieaanpak definitief worden gemaakt.

Icoon Masterprogramma Participatie

Stap 6. Aanleveren definitieve participatieaanpak (eind week 8)

Het eindresultaat van deze Leercase Challenge is een participatieaanpak voor jouw case, waar je mee verder kan.

Het inschrijfformulier vind je onderaan de pagina

Is jouw case geschikt?

Om de Leercase Challenge goed te laten verlopen, werken we met de volgende vijf voorwaarden:

 • Jouw case gaat over een maatschappelijk vraagstuk en is concreet.
  We zoeken een maatschappelijk vraagstuk die voor de deelnemers van de Academie herkenbaar is. We weten uit ervaring dat een concreet maatschappelijk vraagstuk lukt in de geplande tijdsperiode van 8 weken. Bij grotere en/of complexere vraagstukken hebben we vaak meer tijd nodig. Voorbeelden van maatschappelijke en concrete vraagstukken zijn: de herinrichting van een wijk, een nieuwe vorm van dagbesteding, het kappen van bomen, vergroten fietsveiligheid van een winkelstraat of inrichten van een klimaatplein.

 • Jouw case heeft geen tijdsdruk
  De doorlooptijd om te komen tot de participatieaanpak is 8 weken. Het startmoment is een paar keer per jaar. Deze tijdsplanning is voor jouw case geen probleem.  

 • De inhoudelijke expertise is geborgd
  Jij bent zelf de inhoudelijk verantwoordelijke. Is dat niet het geval, dan is het nodig dat de beleidsadviseur/projectleider volledig wordt betrokken in dit proces. Hij/zij doorloopt dan ook alle stappen en is aanwezig bij alle sessies.

 • Jullie kunnen bij alle sessies aanwezig zijn
  Alle sessie plannen we in overleg en organiseren we online (via MS Teams of Zoom). Jullie kunnen bij alle sessies aanwezig zijn.

 • Alle stukken, opnames en de participatieaanpak mogen we na afloop delen in de Relevant Gesprek® Academie
  Het doel van de Leercase Challenge is dat deelnemers van de Academie leren dit proces zelf te doorlopen. We willen alle stukken, opnames en de participatieaanpak delen, zodat anderen ervan kunnen leren. 

Investering

De investering voor jou als case-eigenaar is alleen tijd. We ruilen: wij een leercase, jij een aanpak.


Ja, ik wil ruilen!

Wil je jouw case ruilen voor een participatieaanpak? Vul dan onderstaand formulier in. Geef een goede omschrijving van jouw case. We maken een selectie uit de binnengekomen cases. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. Mocht jouw case niet geschikt zijn voor de Leercase Challenge, dan geven we je een aantal alternatieve mogelijkheden.

Inschrijfformulier Leercase Challenge