Auteursrechten

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website Relevant Gesprek® en de Relevant Gesprek® Academie berust bij SIR communicatie & participatie BV. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIR communicatie & participatie informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Onze doelstelling is dat het gesprek over maatschappelijke onderwerpen beter en vaker gevoerd wordt. We delen onze kennis en ervaring graag. Hoe meer gebruikers van het Relevant Gesprek® hoe beter. Heb je interesse om met ons samen te werken of het Relevant Gesprek® zelf in te zetten? Neem dan contact met ons op:

Contact


  • Merkrecht: Relevant Gesprek® is een geregistreerd merk. Het registratienummer in het BOIP Merkenregister is 1412721.
  • I-depot: De werkwijze, methodiek en modellen zijn vastgelegd in een i-depot. Het i-depot nummer is 132229.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 14 februari 2022.