Webshop

Lesmateriaal bij het organiseren van het Relevant Gesprek®

Webshop

Lesmateriaal bij het organiseren van het Relevant Gesprek®

In de Relevant Gesprek® Academie leer je in online trainingen en programma's hoe je een Relevant Gesprek® organiseert. We hebben een aantal lesmaterialen beschikbaar die je los kunt bestellen: handboeken en handleidingen, gratis online tools en fysieke tools. Alle bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten. 

Lesmateriaal en tools Aanpak

Bestellen 

Lesmateriaal Uitvoering

Bestellen 

Lesmateriaal Evaluatie

Bestellen

Verdiepings-materialen

Bestellen 
Lesmateriaal en tools Aanpak
Bestel voor € 45

Handboek
Relevant Gesprek® Aanpak

In dit handboek lees je over de 4 sleutels van een slimme participatieaanpak. Je krijgt antwoord op vragen als hoe je de participatievalkuilen kunt voorkomen, hoe je een aanpak maakt voor jouw vraagstuk, hoe je het doel bepaalt voor jouw vraagstuk en hoe je een goede participatievraag formuleert. Inclusief praktische checklists. 85 pagina's.

In het handboek verwijzen we naar digitale invulformulieren. Deze zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan de training & e-learning 'De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak' in de online Academie.

Gratis

Online tool Publieksanalyse

Selecteer het juiste publiek voor jouw participatievraagstuk met de online tool Publieksanalyse. Dit is sleutel 3 - ‘Wie met wie in gesprek?’ – uit de methodiek van het Relevant Gesprek®.  De tool is gratis beschikbaar. Je hoeft alleen eenmalig een account aan te maken. Daarna kun je de tool zo vaak gebruiken als je wilt.

Gratis

Online tool Participatiebox

Met de online tool Participatiebox krijg je >100 inspirerende gespreksvormen die je kunt inzetten voor het gesprek met jouw publiek, online en offline. Dit is sleutel 4 - ‘Hoe in gesprek?’ - uit de methodiek van het Relevant Gesprek®.  De tool is gratis beschikbaar. Je hoeft alleen eenmalig een account aan te maken. Daarna kun je de tool zo vaak gebruiken als je wilt.

Bestel voor € 35

Publiekswaaier

Selecteer het juiste publiek voor jouw participatievraagstuk met de Publiekswaaier. Dit is sleutel 3 - ‘Wie met wie in gesprek?’ – uit de methodiek van het Relevant Gesprek®. De handzame Publiekswaaier kent 125 verschillende publieksgroepen, gecategoriseerd (private en publieke organisaties, belangenbehartigers, verenigingen en nog veel meer).

125+ kaarten in een waaier.

Gratis

Checklist
Relevant Gesprek®Aanpak

Met het invullen van de 4 sleutels van het Relevant Gesprek® heb je de basis van je participatieplan. Elke sleutel kent een aantal hulpvragen. Met het beantwoorden van alle hulpvragen heb je de bouwstenen voor je participatieaanpak. De hulpvragen hebben we verwerkt in een checklist. Wil je die checklist gratis ontvangen?

Lesmateriaal Uitvoering
Bestel voor € 35

Handboek
Relevant Gesprek® Uitvoering

In dit handboek lees je over de 10 uitvoeringsstappen voor succesvol participatieproces. Voorwaarde is dat je een participatieaanpak hebt op basis van de 4 sleutels van een slimme participatieaanpak. Je krijgt antwoord op vragen als hoe je grip houdt op je participatieproces en hoe je de uitvoering kunt managen (wie doet wat, wat is de planning, is er capaciteit) en hoe je je participatieproces verantwoord. Inclusief praktische checklists. 23 pagina's.

In het handboek verwijzen we naar ondersteuning door leden van de community, coaches en gecertificeerde partners . Deze ondersteuning is alleen toegankelijk voor deelnemers aan programma's in de online Academie.

Gratis

Checklist
Relevant Gesprek® Uitvoering

Nadat je de participatieaanpak klaar hebt, kun je naar de uitvoering. In onze checklist Uitvoering Participatie-aanpak staan 10 stappen waarmee je participatievalkuilen voorkomt. Wil je die checklist gratis ontvangen? 

Lesmateriaal Evaluatie
Bestel voor € 65

Evaluatiebox

Vaak wordt de evaluatie overgeslagen en dat is jammer, want van een evaluatie kun je ontzettend veel leren. De methodiek van het Relevant Gesprek® werkt ook heel goed om een participatieproces te evalueren. De Evaluatiebox bestaat uit 35 evaluatiekaarten die overeenkomen met de stappen uit de methodiek. Met de kaarten evalueer je op een gestructureerde manier je participatieproces. Wat ging goed en wat kan beter? Herken je participatievalkuilen en ontdek je succesfactoren. 35 kaarten in een box.

Verdiepingsmaterialen
Bestel voor € 35

Handleiding

De 3 niveaus van een participatiegesprek

In deze handleiding lees je over hoe je sturing kunt geven aan een participatiegesprek, hoe je omgaat met emoties en weerstand, hoe je een rapport maakt met de gespreksdeelnemers. Je leest hoe je in de lead blijft bij een gesprek!

Inclusief praktische checklists en werkbladen. 38 pagina's.

In de handleiding verwijzen we naar demonstratievideo’s. Deze video's zijn alleen toegankelijk in de e-learning 'de 3 niveaus van een participatiegesprek'. De e-learning is exclusief voor deelnemers aan het Masterprogramma.

Bestel voor € 35

Handleiding

5 participatietaken van de raad

In deze handleiding lees je over de 5 participatietaken van de raad, over de participatievalkuilen van de raad, over de 3 rollen waarmee je invulling geeft aan participatiebeleid. Je leest over hoe je als raadslid een duidelijke participatieopdracht geeft en hoe je een participatieproces kunt beoordelen. Inclusief praktische checklists en werkbladen. 45 pagina's.


Enkel deelnemers aan de e-learning in de online Academie hebben toegang tot inspirerende voorbeeldvideo’s en de community met de online helpdesk waar je vragen kan stellen aan de Relevant Gesprek® coaches of aan de andere communityleden.

Divers
Bestel voor € 5

Set van 2 notitieblokken en 2 pennen

Bij elke bestelling kun je kiezen voor een gratis een notitieblok (A5) en een Relevant Gesprek® pen. Voor ons een beetje reclame en voor jou handig om mee te werken. Wil je extra notitieblokken en pennen bestellen? Dan kan ook. Ze zijn te koop per set van 2 bloks en 2 pennen. Houd er wel rekening mee dat er ook nog verzendkosten bijkomen!