Evaluatiebox

Vaak wordt de evaluatie overgeslagen en dat is jammer, want van een evaluatie kun je ontzettend veel leren. Zo ontdekten we in een evaluatie bijvoorbeeld de mismatch tussen de procesgerichte projectleider en de benodigde mensgerichte aanpak. Of werd in de evaluatie duidelijk dat de gekozen gespreksvorm van een inloopavond niet paste bij de informatiebehoefte van de deelnemers. Met de 4 sleutels van de Methodiek Relevant Gesprek® zet je een participatievraagstuk om naar een slimme, gestructureerde participatieaanpak. Maar hoe zit het eigenlijk met de reeds afgeronde projecten? Hoe kunnen we leren van het verleden om het beter te doen in de toekomst?


Gestructureerd evalueren met evaluatiekaarten

De methodiek van het Relevant Gesprek® werkt ook heel goed om een participatieproces te evalueren. Daarvoor ontwikkelde de Relevant Gesprek® Academie de Evaluatiebox: een kaartenset met 35 evaluatiekaarten die overeenkomen met de stappen uit de Relevant Gesprek® Methodiek. Met de evaluatiekaarten uit de Evaluatiebox kun je op een gestructureerde manier je participatieproces evalueren.

Ga zelf aan de slag met het evalueren van je participatieproces met behulp van je eigen Evaluatiebox. Met de evaluatiekaarten uit de Evaluatiebox kun je op een gestructureerde manier je participatieproces evalueren. Doorloop de methodiek van het Relevant Gesprek® en beoordeel bij elke stap of de uitvoering positief of negatief heeft bijgedragen aan het participatieproces. Op basis van de inventarisatie selecteer je uiteindelijk 3 valkuilen en 3 succesfactoren die de meeste impact hebben gehad op een participatieproces. Deze waardevolle inzichten kun je delen met collega’s en meenemen in een volgend project.

Bestel jouw Evaluatiebox

voor € 65,- 

Gestructureerd evalueren

  • Doorloop het participatieproces nog eens
  • Wat ging goed en wat kan beter
  • Herken je participatievalkuilen
  • Ontdek je succesfactoren
  • Leer voor de volgende keer ...

Bestel de Evaluatiebox
exclusief BTW en verzendkosten

Bestel jouw Evaluatiebox