Wie we zijn en waar we in geloven

Over ons

Over ons 

Wie we zijn en waar we in geloven

Er wordt wat afgepraat. Maar luisteren we ook echt naar elkaar? Halen we op wat we nodig hebben? Hebben we alle perspectieven in beeld? Het organiseren van een gesprek over een maatschappelijk onderwerp is soms complex. Daarom creëerden we met de Relevant Gesprek® Academie een leeromgeving waarin we  samen kunnen leren en doen. Maak kennis met onze programma's, workshops, trainingen, e-learnings en de community waar je alles over participatie leert.

Onze missie met de Relevant Gesprek® Academie

We willen met de methodiek Relevant Gesprek® graag bijdragen aan meer en betere relevante gesprekken over maatschappelijke onderwerpen. Dat is onze missie. Hoe meer leden er in onze community zitten, hoe meer we samen kunnen bijdragen aan deze missie. Dit willen we bereiken door het komende decennium 10.000 professionals in Nederland en België in de publieke en private sector op te leiden en met elkaar in contact te brengen.

Wij geloven in de volgende 6 principes

Learning by doing

De beste manier om te leren is door het te doen. Daarom staan praktijkcases in de trainingen centraal.

Samen wijzer worden

We leren sneller door samen te werken en ervaringen te delen. Daarom werken we met een community.

Eenduidige taal

Het werkt en leert beter als we eenzelfde werkwijze hanteren. Dat kan met de methodiek Relevant Gesprek®.

Inhoud vs. proces

Wij scheiden inhoud en proces. Communicatie, participatie en organisatie vindt plaats op zowel inhoud als proces.

Online leren

Niet iedereen werkt en leert in hetzelfde tempo. We bieden kennis in een combinatie van e-learningen en live trainingen.

Integraal werken

Participatie heeft niet één eigenaar. We betrekken meerdere disciplines en werken samen.

Ontmoet de grondleggers:
Barbara Borghuis & Martijn Schenning

De methodiek Relevant Gesprek® is vanaf 2017 in het werken met klanten ontwikkeld. Een echt praktijkmodel dus en in de praktijk getoetst, aangescherpt en verbeterd.  Barbara Borghuis heeft in haar rol als ontwikkelmanager de participatiemethodiek Relevant Gesprek® vertaald naar trainingen, programma’s en de  Academie. Martijn Schenning is als commercieel directeur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de marketing & sales van de Relevant Gesprek® Academie.

Barbara: “Ik ben super trots op waar we nu staan. Om te ervaren dat de methodiek Relevant Gesprek® zoveel professionals helpt in het voeren van een relevant gesprek met hun omgeving. En we zijn nog lang niet klaar. Ik zie nog veel mogelijkheden voor nieuwe trainingen, programma’s en events.”


Mail Barbara

Martijn: “We hebben een ambitieus doel: 10.000 professionals in Nederland en België in de community die werken met de methodiek Relevant Gesprek®. Op die manier creëren we ook echt een maatschappelijke impact. We willen zoveel mogelijk professionals aansluiten en verbinden."


Mail Martijn

Ontmoet het team

Het team van de Relevant Gesprek® Academie ondersteunt de coaches en communityleden in hun leerproces. Onze Relevant Gesprek® coaches hebben veel ervaring met het toepassen van de methodiek Relevant Gesprek® in de praktijk. Dat doen ze door één of meer community-evenementen (coaching sessies, workshops en de leercase challenge) en de e-learnings te begeleiden. Daarnaast zijn ze ook beschikbaar voor een individuele coachafspraak. Het team zorgt ervoor dat de Academie technisch goed werkt en dat we een gevulde kalender hebben met leuke en interessante community-evenementen.

Barbara
Oprichtster, ontwikkelmanager en coach
Martijn
Commercieel directeur en adviseur
Jill
Academiemanager


Zoë
Marketing- en communicatiemedewerker
Charissa
Community medewerker
Rob
Adviseur
Rita

Financiële administratie medewerker