Communityvraag: “Inwoners vergoeden voor hun participatie inzet?”
17 januari 2024 

Communityvraag: “Inwoners vergoeden voor hun participatie inzet?”

De Relevant Gesprek ® Academie biedt de communityleden een platform om vragen te stellen en ervaringen te delen. We delen een vraag die recentelijk in de community werd gedeeld en bediscussieerd. 

De vraag

Een communitylid stelde de volgende vraag: “Ik werk aan de participatie over gebiedsaanpakken voor het landelijk gebied. De raad heeft besloten dat ze met de inwoners hierover willen co-produceren. De bewoners waardeerden deze aanpak, maar geven ook terug dat de tijdsinspanning groot is. Dit leidt tot de vraag of inwoners gecompenseerd moeten worden voor hun inzet bij participatie?”

Antwoorden uit de community

Verschillende communityleden deelden hun perspectieven over dit vraagstuk. Hieruit volgden vier antwoorden: 1) doel van de vergoeding, 2) criteria voor wel/geen vergoeding, 3) vergelijking met andere  inwonersgroepen en 4) soorten en hoogte van de vergoedingen.

1. Doel van de vergoeding

Het vergoeden van inwoners voor hun inspanning dient twee doelen:

  • Inwoners stimuleren mee te doen
  • Inwoners waarderen voor hun inzet

"Het is belangrijk om zorg te dragen voor de deelnemers; je moet waarderen dat ze willen meedoen. Dit hoeft niet per se een financiële vergoeding te zijn, maar denk bijvoorbeeld aan koffie, thee en wat lekkers." – Communitylid

 2. Criteria voor wel/geen inwonersvergoedingen

Wanneer is een vergoeding wel/niet passend? Onderstaand noemen we de criteria die uit de bijdrage van de communityleden naar voren kwam:

  • Criterium 1. Meldt de inwoner zichzelf aan of wordt hij/zij gevraagd? Als een inwoner zichzelf meldt, dan wordt het eigen belang vertegenwoordigd. Als een inwoner gevraagd wordt, bijvoorbeeld om een speciale expertise in te brengen, om een bepaalde representativiteit te waarborgen of om een bepaalde taak uit te voeren, dan zou vergoeden een overweging kunnen zijn.
  • Criterium 2. Is de inzet incidenteel of structureel? Als de inzet langdurig of structureel is, zou vergoeding een overweging kunnen zijn.
  • Criterium 3. Is de inzet voor de eigen wijk of de gehele stad? Als de inzet voor de hele stad/gemeente/provincie is, zou vergoeden een overweging kunnen zijn.
  • Criterium 4. Is er financiële ruimte? Financiële ruimte is een belangrijke randvoorwaarde. Als er geen ruimte is, hoef je het ook niet te overwegen.

“Het verschil zit voor mij waarschijnlijk in zelf aanmelden of gevraagd worden op basis van expertise. Of het nu gaat om een eenmalige inbreng van mening of idee, of om langdurig meewerken aan een oplossing, het blijft echter een dilemma." - Communitylid

3. Vergelijking met andere inwonersgroepen

In de community werd een vergelijking gemaakt met andere inwonersgroepen die vergoed worden voor hun inzet, zoals WMO-raden en Jongerenadviesraden.

"Sinds mei dit jaar is er bij mijn gemeenten een JongerenAdviesRaad actief. Zij ontvangen een vergadervergoeding, in lijn met 'WMO-adviesraden', 'participatieraden', enzovoort. Voor ad hoc/projectinbreng van bewoners geven wij, voor zover ik weet, geen vergoedingen aan deelnemers." - communitylid

4. Soorten en hoogte van de vergoedingen

Voor het verstrekken van een vergoeding werden de volgende mogelijkheden genoemd:

  • Financiële vergoeding - Een financiële vergoeding kan op basis van uurloon of een vaste vergoeding. Een vaste vergoeding kan per bijgewoonde vergadering. Of voor de totale deelname. Let wel op. Je kunt niet zomaar geld over maken zonder het te labelen. De belastingdienst ziet dat als verkapt loon.
  • Vrijwilligersvergoeding - Een vrijwilligersvergoeding is een vorm van waardering voor de geleverde inzet. Een van de communityleden noemde een voorbeeld van een vrijwilligersvergoeding die ze hebben gegeven aan een inwonersgroep die betrokken was bij de herontwikkeling van een woongebied. De gemeente heeft gebruik gemaakt van een vrijwilligersvergoeding van maximaal  € 5,- per uur,  € 180,- per maand en  € 1.800,- per jaar. Hiervoor werd een vrijwilligersverklaring opgesteld en ondertekend door de inwoners.
  • Onkostenvergoeding Bij een onkostenvergoeding worden specifieke onkosten gedekt, zoals voor reiskosten, parkeerkosten, vergaderkosten, maaltijden en andere onkosten
  • Vergoeding in natura - Voorbeelden van vergoedingen in natura zijn: cadeaubonnen, producten (bijvoorbeeld boeken, kunstwerken), diensten (bijvoorbeeld sportfaciliteiten, culturele evenementen) en ervaringen (bijvoorbeeld rondleiding, workshop, excursie)

 "Bij Burgerberaden zie je vaak dat er een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven. Op deze manier blijft het betaalbaar, en bovendien ondervinden inwoners met een uitkering en/of toeslagen geen problemen met neveninkomsten. - Communitylid

Praat mee

Ben je lid van de community? Lees meer over dit gesprek in de community via deze link.

Ben je nog geen lid van de Relevant Gesprek® Academie community? De Relevant Gesprek® Academie biedt een leeromgeving waarin we samen kunnen leren en doen. Boek ons gratis webinar om kennis te maken met Relevant Gesprek® zoals onze programma's, workshops, trainingen, e-learnings en de community waar je alles over participatie leert. Of neem contact op via info@relevantgesprek.nl of 053 430 67 86.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen