Fasterclass Relevant Gesprek®

 Door één van onze gecertificeerde adviseurs

Je wilt grip op participatie voor jouw beleid of project. Maar je hebt geen tijd of capaciteit? Boek dan een Fasterclass bij een Relevant Gesprek® gecertificeerde adviseur. Samen creëer je in weinig tijd veel waarde, waarbij de adviseur samen met jou een participatieaanpak maakt voor jouw case. Zo krijg je snel grip op participatie.


Wat is een Fasterclass?

Een Fasterclass is een traject waar één van onze gecertificeerde adviseurs samen met jou een participatieaanpak voor je vraagstuk bepaalt.  Een Fasterclasstraject duurt om en nabij de twee maanden. Aan het einde van deze periode leveren we een participatieaanpak en een overzicht van de activiteiten die hierbij horen aan.

Relevant Gesprek® sessie
Onderdeel van de Fasterclass waarin (het team van) adviseur(s) jou begeleid en adviseert is de Relevant Gesprek® sessie. In deze sessie worden de sleutels van de Relevant Gesprek® methodiek doorgelopen. De sessie duurt 3-4 uur. Voor een optimaal resultaat werken we het beste met een kleine groep (maximaal 10 personen). De groep is bij voorkeur samengesteld uit communicatieadviseurs, beleidsadviseurs en/of programmamanagers en projectmanagers rondom het participatievraagstuk. Deelnemers aan de sessie krijgen op behoefte toegang tot de leer- en werkomgeving van de Academy.

Een Fasterclass proces

 In een Fasterclass doorloopt een adviseur samen met jou de volgende stappen:

 • We hebben een gezamenlijke intake over jouw participatievraagstuk.
 • De adviseur bepaalt in hoofdlijnen de participatieaanpak op basis van de methodiek Relevant Gesprek®. Dit gebruiken we als praatstuk in de Relevant Gesprek® sessie.
 • In de Relevant Gesprek® sessie met betrokkenen van jouw vraagstuk de concept participatieaanpak en doorlopen en aangescherpt. Door samen te werken aan de participatieaanpak creëer je eigenaarschap voor de aanpak bij de betrokkenen.
 • Op basis van de input uit deze sessie maakt de adviseur de definitieve participatieaanpak en wordt die uitgewerkt in een document van 6-8 pagina’s.
 • De deelnemers van de Relevant Gesprek® sessie worden nog om feedback op de aanpak gevraagd.
 • Ten slotte gebruik je de definitieve participatieaanpak als praatstuk voor bestuurlijke draagvlak. In de Fasterclass is bepaald hoe het bestuur hierin betrekken wordt en wat hun rol is.


Na bestuurlijke goedkeuring van de participatieaanpak bepaalt de adviseur met jou het stappenplan voor de uitvoering en kijkt deze op welke manier je ondersteund moet worden. Daarin zijn verschillende  opties. Je doet het zelf en hebt geen verdere ondersteuning nodig. Je doet het zelf, maar er wordt gecoacht op  behoefte. Of de adviseur sluit aan in jullie projectorganisatie en helpt mee in de uitvoering.

Wat is het resultaat van een Fasterclass?

Tijdens een Fasterclass gaat de adviseur met jou aan de slag om in 6-8 weken tijd een participatieaanpak te maken voor jouw case. Dat doen we op basis van de methodiek Relevant Gesprek®. Dit proces resulteert in het volgende resultaat:

 • Je hebt kennisgemaakt met de participatievalkuilen. Het (team van) adviseur(s) helpt je de participatievalkuilen te voorkomen voor jouw case.
 • Je hebt in 4-6 weken een participatieaanpak voor jouw vraagstuk.
 • Je hebt eigenaarschap gecreëerd bij betrokkenen voor jouw participatieaanpak.
 • Op basis van de participatieaanpak heb je bestuurlijk draagvlak.
 • Je hebt een stappenplan in hoofdlijnen voor de uitvoering.


Deze resultaten zorgen ervoor dat je grip hebt op participatie. Je hebt helder met wie je in gesprek wilt, waarover en wat de ruimte voor inbreng is. Vervolgens weet je wat de benodigde stappen zijn voor de uitvoering. Dat is de basis voor een succesvolle samenwerking met stakeholders.

Hoe boek ik een Fasterclass?

Je kunt een Fasterclass boeken bij één van onze gecertificeerde adviseurs. We brengen je graag met ze in contact. 

Starten?
Je kunt op elk moment starten. Na akkoord rekenen we ongeveer 3 weken voor het inplannen van de Relevant Gesprek® sessie en 2-3 weken voor de uitwerking van de participatieaanpak en het verwerken van de correcties. Mocht je nog vragen hebben over het programma stuur dan gerust een e-mail naar info@relevantgesprek.nl of bel naar 053 430 70 44.

Investering
Met de participatieaanpak onder de arm zorg je voor grip op participatie voor jouw beleid of project. Iedere adviseur hanteert zijn eigen prijzen. Je kunt ook zelf een participatieaanpak maken als deelnemer van het Masterprogramma. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier.