Het Borgingshuis Participatie: 11 bouwstenen voor een omgevingsgerichte organisatie
04 december 2023 

Het Borgingshuis Participatie: 11 bouwstenen voor een omgevingsgerichte organisatie

In de community van de Relevant Gesprek® Academie kregen we steeds vaker dezelfde vragen: Hoe borg je participatie in de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat het in het DNA van de organisatie komt? Hoe zorg je ervoor dat iedereen in de organisatie zijn rol pakt?

Daarom verzamelden we, inmiddels een jaar geleden, koplopers uit 10 verschillende gemeenten om te buigen over deze vragen. Deze koplopers zijn programmadeelnemers in de Relevant Gesprek® Academie en dus bekend met de methodiek. In deze groep zijn ervaringen uitgewisseld, is kennis gedeeld en zijn we samen hard aan de slag gegaan. Het resultaat: het Borgingshuis Participatie.

Het Borgingshuis Participatie

Het Borgingshuis Participatie vormt de kapstok (of blauwdruk) voor interne gesprekken, vergelijkbaar met hoe de methodiek Relevant Gesprek® dat doet voor vraagstukken. Het Borgingshuis Participatie laat zien dat het werken aan een duurzame, participatieve/omgevingsgerichte organisatie een samenspel is op verschillende niveaus en vanuit verschillende rollen. De 11 bouwstenen van het Borgingshuis zijn altijd aanwezig, maar niet altijd in dezelfde mate. Wat nodig is, varieert per organisatie. Om je mee te nemen in het Borgingshuis Participatie, geef ik je alvast een beknopte toelichting op twee bouwstenen (klik op het onderstaande plaatje om in te zoomen).


Bouwsteen 1: Bepalen ambitie participatieve organisatie aan de hand van maatschappelijk impact

Veel gemeenten besteden aandacht aan participatiebeleid, maar we constateren dat de ambities vaak hoog zijn en zonder een concrete vertaling naar de praktijk. De realisatie van de ambitie vindt plaats in de vraagstukken zelf. Met andere woorden: hoe hoger de ambitie, hoe zorgvuldiger de organisatie van de vraagstukken moet zijn. Dit heeft weer invloed op zaken als opleidingen, capaciteit en middelen in de uitvoering. Door professionalisering op het gebied van vraagstukken, komt men dichter bij de gestelde ambities. We merken op dat organisaties steeds vaker keuzes maken op dit gebied.

Bouwsteen 8: Advies en/of ondersteuning in participatieaanpak, uitvoering en evaluatie participatieproces

We ontdekten in de koplopers groep dat de rol van participatieadviseur op verschillende manieren wordt ingevuld. Sommige participatieadviseurs werken alleen, terwijl anderen een team hebben. Sommigen houden zich uitsluitend bezig met advies en coaching, terwijl anderen ook een uitvoerende rol vervullen en/of verantwoordelijk zijn voor beleid en tools. Sommigen vallen onder de afdeling communicatie, terwijl anderen onder strategie & beleid of een andere afdeling vallen. De gemaakte keuzes op zichzelf zijn prima en passend bij de organisatie. Echter, merkten we in de koplopers groep op dat deze keuzes niet altijd bewust worden gemaakt of gepaard gaan met de benodigde tijd en capaciteit.

Meer weten?

Hoe ziet het Borgingshuis Participatie voor jouw organisatie eruit? Ik ben benieuwd!

Ben jij deelnemer van één van onze participatieprogramma’s? Dan heb je (gratis) toegang tot de opname van de workshop “Hoe borg je participatie in de organisatie?”. In de workshop geef ik verdere toelichting op de 11 bouwstenen en hoe de deelnemers van de koplopers groep deze invullen voor hun organisatie. Klik hier om naar de workshop te gaan. 

Ben je nog geen lid van de Relevant Gesprek® Academie community? En wil je weten hoe het Borgingshuis Participatie er voor jouw organisatie uitziet? Neem dan contact op via info@relevantgesprek.nl of bel 053 430 67 86.

Over de schrijver
Reactie plaatsen