Hoe betrek je jongeren bij participatie?
05 januari 2024 

Hoe betrek je jongeren bij participatie?

Hoe betrek je jongeren bij participatie? Daarover gingen we in gesprek tijdens onze workshop met twee gastsprekers, Rient (Projectadviseur SIR communicatie & participatie) en Zarina (Projectleider gemeente Enschede), samen met onze deelnemers.

Vragen deelnemers

Hieronder staan enkele vragen die door deelnemers zijn gesteld over jongerenparticipatie:

  1. Hoe kan ik jongeren bereiken en betrekken bij beleidsvorming?
  2. Welke (creatieve) gespreksvormen zijn geschikt voor jongeren?
  3. Wat is een eigentijdse en effectieve methode om jongeren te betrekken?
  4. Hoe kunnen we jongeren stimuleren zich meer in te zetten voor de wijk?

 Tijdens de workshop hebben we antwoord gegeven op deze vragen. De antwoorden kunnen we samenvatten in twee boodschappen:

Boodschap 1: Heb scherp met welk van de vier soorten jongerenparticipatie je aan de slag gaat 

Er zijn verschillende vormen van (jongeren)participatie, elk met een ander doel. Om resultaten te behalen, is het belangrijk te weten welk doel je nastreeft en welke vorm van participatie daarvoor nodig is.

  1. Maatschappelijke participatie: Jongeren ontdekken hun rol in de samenleving, bijvoorbeeld door de verkoop van kinderpostzegels op basisscholen.
  2. Politieke participatie: Jongeren krijgen een stem in politieke processen, zoals deelname aan een kinderraad.
  3. Initiatiefnemersparticipatie: Jongeren nemen het initiatief om veranderingen aan te brengen in hun omgeving, zoals het creëren van meer voetbalveldjes.
  4. Beleidsbeïnvloedende participatie: Jongeren hebben een rol in het beleidsvormingsproces of de dienstverlening, zoals bij de herinrichting van een wijk.

Elk soort participatie vereist verschillende instrumenten en maatregelen. We merken dat deze soms door elkaar lopen. De vraag 'Hoe kan ik jongeren stimuleren om zich meer in te zetten in de wijk?' gaat over het bevorderen van initiatiefnemersparticipatie. Dat is iets anders dan de vraag 'Hoe kan ik jongeren betrekken bij beleid?' Dit betreft beleidsbeïnvloedende participatie. Het een hoeft het ander echter niet uit te sluiten. Zo zien we dat een kinderraad of jongerenraad vaak wordt ingezet voor beleidsbeïnvloedende participatie. Het is belangrijk om hier scherp onderscheid in te maken.

Boodschap 2: Maak het gesprek voor jongeren relevant 

Als we inzoomen op beleidsbeïnvloedende participatie, concluderen we dat jongerenparticipatie dezelfde valkuilen kent als volwassenenparticipatie. We noemen er een paar: jongerenparticipatie als doel op zich, het onderwerp dat niet relevant is, of meer nadruk op de gespreksvorm dan op de inhoud. Deze valkuilen kun je voorkomen door een aanpak te hanteren met de vier sleutels van het Relevant Gesprek®.

"Wat ik uit de workshop haal, is dat het essentieel is om een aanpak te formuleren. Neem bijvoorbeeld de 'waarom'-vraag (sleutel 1 Waarom in gesprek): onze organisatie wil graag iets met jongeren doen, maar we moeten ons afvragen waarom we dit willen doen.'"

– Deelnemer workshop

Uiteraard maak je bij het ontwikkelen van de aanpak een vertaalslag naar de doelgroep jongeren. Bijvoorbeeld bij het bepalen van het relevante onderwerp (sleutel 2: waarover in gesprek). Jongeren vinden het mogelijk niet relevant dat het huis van henzelf of hun ouders van het aardgas af moet, maar ze hebben wel een mening over veranderingen in het openbaar vervoer, vooral als studenten die er veel gebruik van maken.

“Wij als organisatie hanteren het motto: 'hun agenda is onze agenda'. We participeren in onderwerpen die voor jongeren van belang zijn en die onderwerpen vinden wij door daar te zijn waar jongeren zich bevinden.”

– Deelnemer workshop

Bij het kiezen van de doelgroepen (sleutel 3: Met wie in gesprek) is het belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke leeftijdsgroep jongeren je nodig hebt. Bepaal of je alle jongeren moet betrekken of dat het juist verstandig is om met een vertegenwoordigingsgroep te werken. Bij het selecteren van gespreksvormen (sleutel 4: Hoe in gesprek) is het ook van belang om aan te sluiten bij de relevante gespreksvormen voor jongeren. Ga daar naartoe waar de jongeren zich bevinden: op sportvelden, op school of in de stad. Daar bereik je jongeren het beste. Zo zijn er in de workshop nog meer leuke en inspirerende voorbeelden genoemd.   

Aan de slag met jongerenparticipatie?

Ben jij deelnemer van één van onze participatieprogramma’s? Dan heb je (gratis) toegang tot de samenvatting en de gehele opname van de workshop “Hoe betrek je jongeren bij participatie?”. En kun je met een Relevant Gesprek® coach klankborden over jouw specifieke vraag.

Ben je nog geen lid van de Relevant Gesprek® Academie community? En wil je meer weten over jongerenparticipatie of over de Methodiek Relevant Gesprek®? Kom bij onze Webinar waarin we je een toelichting geven op de methodiek Relevant Gesprek®. Of neem dan contact op via info@relevantgesprek.nl of 053 430 67 86.

Over de schrijver
Reactie plaatsen