Leercase:
Evaluatie participatieproces

Wij een Leercase en jij een evaluatie van je participatieproces

Naar het inschrijfformulier >>

Vaak wordt de evaluatie overgeslagen en dat is jammer, want van een evaluatie kun je ontzettend veel leren. Heb jij een participatieproces dat je graag wilt evalueren om te leren van het verleden en het beter te doen in de toekomst? Stuur jouw project dan in! Samen met de communityleden gaan we jouw participatieproces evalueren.

Het principe van de Relevant Gesprek® Academie is learning by doing. Vanuit dat principe gaan we met een kleine groep communityleden samen het participatieproces evalueren, zodat de communityleden al doende leren. Als eigenaar van jouw participatieproces ontvang je een evaluatieverslag waarin je kunt leren van de benoemde punten. Win-win!

Hoe werkt de Leercase: Evaluatie participatieproces?

We organiseren regelmatig een Leercase Evaluatie onder begeleiding van een Relevant Gesprek® begeleider. Deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden. Jij bent de eigenaar van de Leercase Evaluatie. De deelnemers van de Leercase Evaluatie gaan, samen met de Relevant Gesprek® begeleider, aan de slag om te komen tot een evaluatieverslag voor jouw participatieproces. We maken het evaluatieverslag zoals we het onze communityleden ook leren. Het evaluatieproces ziet er als volgt uit:

Stap 1: Startsessie (week 1)

In de startsessie ga je kennismaken met de groep communityleden die deelnemen aan de leercase en de Relevant Gesprek® begeleider.  Als case-eigenaar vertel je iets over het participatieproces en formuleer je de evaluatievraag. Welke vraag wil je een het einde van de evaluatie beantwoord hebben? Na de toelichting op de case neemt de Relevant Gesprek® begeleider de deelnemers mee in de stappen van het evaluatieproces en kijken we naar de participatiecriteria die we in de loop van het participatieproces gaan scoren.

Na de startsessie gaat de Relevant Gesprek® begeleider aan de slag met het in beeld brengen van het participatieproces aan de hand van de Relevant Gesprek® blauwdruk. Deze wordt gepresenteerd in volgende sessie.

Stap 2. Verhelderingssessie (week 2)

In deze sessie wordt het participatieproces gepresenteerd aan de hand van de blauwdruk van het Relevant Gesprek®. We bekijken wat er in de aanpak stond en hoe het in werkelijkheid is verlopen. We doorlopen de verschillende stappen, de uitvoerde gespreksrondes en het opleveren van het eindresultaat tot aan de besluitvorming. Eventuele blinde vlekken of onduidelijkheden in het proces worden in deze sessie nagevraagd bij jou als case-eigenaar en aangescherpt. Op basis van het participatieproces gaan we de participatiecriteria beoordelen. 

Na deze sessie krijg jij als case-eigenaar huiswerk mee. De communityleden die deelnemen krijgen dezelfde opdracht . De opdracht houdt in dat je 10 leerpunten benoemt: 5 valkuilen en 5 succesfactoren. Daarvoor kun je de evaluatiekaarten bekijken.

Stap 3. Leerpuntensessie (week 4)

In deze sessie gaan we samen de leerpunten bespreken. Iedere deelnemer deelt zijn leerpunten. Het doel van de sessie is dat we tot een gezamenlijke lijst van 10 leerpunten komen die de meeste impact hadden in dit participatieproces. Op basis van deze leerpunten gaan we de participatiecriteria opnieuw scoren.

Na deze sessie gaat de Relevant Gesprek® begeleider het evaluatieverslag schrijven en wordt deze met jou als case-eigenaar gedeeld.

Stap 4. Feedbacksessie (week 6)

In de feedbacksessie wordt het evaluatieverslag besproken. Communityleden die deelnemen kunnen vragen stellen. We kijken samen naar het delen van deze leerpunten in de organisatie.

Na deze sessie wordt het definitieve evaluatieverslag opgeleverd voor jou als case-eigenaar.  Tevens gaan we het evaluatieverslag delen in de Relevant Gesprek® Academie.

Is mijn participatieproces geschikt als Leercase Evaluatie?

We kunnen elk participatieproces evalueren. Het is geen voorwaarde dat je de methodiek Relevant Gesprek® hebt toegepast op het betreffende participatieproces. Elk proces is geschikt. Vanwege ons leerdoel kiezen we voor een participatieproces dat niet te complex is , maar we wel leerpunten uit kunnen halen. Mocht jouw vraagstuk niet geselecteerd zijn voor de Leercase Evaluatie, dan kunnen we hem aanbieden voor communityleden om mee te  certificeren.

Investering

De investering voor jou als case-eigenaar is alleen tijd. We ruilen: wij een leercase, jij een aanpak.

Ja, ik wil ruilen!

Heb jij een participatieproces dat je wilt evalueren? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Inschrijfformulier Leercase evaluatie