Leercase Challenge

Wij een Leercase, jij een participatieaanpak

Naar het inschrijfformulier >>

Heb jij een onderwerp waarover je in gesprek wilt met de omgeving? Een initiatief voor een zonneweide? En natuurspeeltuin? De herinrichting van een leegstaand schoolgebouw? Of een ander onderwerp? Misschien is meedoen aan onze Leercase Challenge dan voor jou dé manier om zicht te krijgen op hoe je dat gesprek organiseert.

Er zijn veel participatievraagstukken die vragen om een gestructureerde aanpak. En er zijn ook veel deelnemers in onze Relevant Gesprek® Academie die willen oefenen met een praktijkcase. We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Win-win.

Hoe werkt de Leercase Challenge?

We organiseren regelmatig een Leercase Challenge onder begeleiding van een Relevant Gesprek® coach. Deelnemers kunnen zich hiervoor aanmelden. Jij bent de eigenaar van de Leercase. De deelnemers van de Leercase Challenge gaan, samen met de Relevant Gesprek® coach, aan de slag om te komen tot een Participatieaanpak voor jouw case. Die aanpak leveren we op in de vorm van een Participatiematrix op 1 A4! In deze matrix staat hoe je met wie, waarover in gesprek gaat. We komen tot die matrix aan de hand van de volgende stappen:

Stap 1: Startsessie (week 1)

We starten met een kennismaking. Als case eigenaar maak je kennis met de deelnemers en vertel je over je case. Na de sessie starten de deelnemers met het invullen van de sleutels van het Relevant Gesprek®, ter voorbereiding op de Relevant Gesprek® sessie. Tussendoor kunnen ze via de communitygroep vragen stellen.

Stap 2. Relevant Gesprek® sessie (week 2)

In de Relevant Gesprek® sessie brengt de Relevant Gesprek® coach de ingevulde sleutels in als praatstuk. In de sessie gaan we samen keuzes maken: Wat is het eindresultaat? Wat is het participatiedoel? Aan wie stel je welke participatievraag? En hoe ga je het gesprek organiseren? Na de sessie hebben we de bouwstenen voor de Participatiematrix.

Stap 3. Invullen Participatiematrix (week 3)

Na de sessie gaan de deelnemers de Participatiematrix invullen. Tussendoor kunnen ze via de communitygroep vragen stellen.

Stap 4. Feedbacksessie (week 4)

In de feedbacksessie bespreken we de Participatiematrix van de Relevant Gesprek® coach met de case eigenaar. De deelnemers kunnen hun Participatiematrix vergelijken en vragen stellen. Alle Participatiematrixen worden gedeeld in de communitygroep en gedeeld met de case eigenaar.

Is jouw case geschikt?

Om de Leercase Challenge goed te laten verlopen, werken we met de volgende vijf voorwaarden:

 • Jouw case gaat over een maatschappelijk vraagstuk en is concreet.
  We zoeken een maatschappelijk vraagstuk die voor de deelnemers van de Academie herkenbaar is. We weten uit ervaring dat een concreet maatschappelijk vraagstuk lukt in de geplande tijd van 4 weken. Bij grotere en/of complexere vraagstukken hebben we vaak meer tijd nodig. Voorbeelden van maatschappelijke en concrete vraagstukken zijn: de herinrichting van een wijk, een nieuwe vorm van dagbesteding, het kappen van bomen, vergroten fietsveiligheid van een winkelstraat of inrichten van een klimaatplein.

 • Jouw case heeft geen tijdsdruk
  De doorlooptijd om te komen tot de participatieaanpak is 3 weken. Het startmoment is een paar keer per jaar. Deze tijdsplanning is voor jouw case geen probleem.

 • De inhoudelijke expertise is geborgd
  Jij bent zelf de inhoudelijk verantwoordelijke. Is dat niet het geval, dan is het nodig dat de beleidsadviseur/projectleider volledig wordt betrokken in dit proces. Hij/zij doorloopt dan ook alle stappen en is aanwezig bij alle sessies.

 • Jullie kunnen bij alle sessies aanwezig zijn
  Alle sessies plannen we in overleg en organiseren we online (via MS Teams of Zoom). Jullie zijn bij alle sessies aanwezig.

 • Alle stukken, opnames en de participatieaanpak mogen we na afloop delen in de Relevant Gesprek® Academie
  Het doel van de Leercase Challenge is dat deelnemers van de Academie leren dit proces zelf te doorlopen. We willen alle stukken, opnames en de participatieaanpak kunnen delen, zodat anderen ervan kunnen leren. 

Investering

De investering voor jou als case-eigenaar is alleen tijd. We ruilen: wij een leercase, jij een aanpak.


Ja, ik wil ruilen!

Wil je jouw case ruilen voor een participatieaanpak? Vul dan onderstaand formulier in. Geef een goede omschrijving van jouw case. We maken een selectie uit de binnengekomen cases. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. Mocht jouw case niet geschikt zijn voor de Leercase Challenge, dan geven we je een aantal alternatieve mogelijkheden.

Inschrijfformulier Leercase Challenge