De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak

Het maken van een Participatieaanpak is een belangrijke succesfactor in een participatieproces. Zonder aanpak kun je niet sturen op resultaat. En haal je uiteindelijk niet op wat je nodig hebt. Wij geloven niet in ‘blanco het gesprek ingaan’. Voor ons staat dat gelijk aan: onvoorbereid het gesprek ingaan. En dat is een belangrijke participatievalkuil. De 4 sleutels van het Relevant Gesprek® helpen je om op een overzichtelijke en gestructureerde manier te komen tot een participatieaanpak.

Elke sleutel kent een aantal hulpvragen. Met het beantwoorden van alle hulpvragen heb je de bouwstenen voor je participatieaanpak.

Download de video 

Sleutel 1. Waarom in gesprek?

Dit is de vraag waar we in de praktijk het langst bij stilstaan, maar vaak wordt overgeslagen. Wat is de beleidsopgave en aan welk doel werk je? In elke fase zit je? Wat draagt participatie bij aan je beleidsdoel? En wat is de ruimte voor inbreng? Soms komen we tot de conclusie dat het geen participatievraagstuk is, maar een communicatievraagstuk.

Sleutel 2. Waarover in gesprek?

Wat is het onderwerp van gesprek en is het relevant voor de deelnemers? Wat is de vraag waar je aan het einde van je participatieproces antwoord op wilt hebben? In deze sleutel formuleren we de participatievraag. Het goed formuleren van de vraag is belangrijk. Want in onze visie stuurt de vraag het antwoord. Heb je de vraag niet goed geformuleerd, dan krijg je niet de resultaten die je nodig hebt.

Sleutel 3. Wie met wie in gesprek?

Op basis van de participatievraag bepalen we met wie we nodig hebben om de participatievraag te beantwoorden. Voor welke publieksgroepen is jouw participatievraag relevant? Wat is hun betrokkenheid? Maar niet alleen de publieksgroepen zijn belangrijk om te bepalen, ook een logische afzender kan de relevantie vergroten. Is het mogelijk om voor jouw vraagstuk van afzender te wisselen?

Ter inspiratie hebben we in onze online tool Publieksanalyse meer dan 125 verschillende publieksgroepen benoemd.

Sleutel 4. Hoe in gesprek?

Je kunt pas een passende gespreksvorm kiezen, als je weet wat het doel is van het gesprek, hoeveel ruimte voor inbreng, wat de participatievraag is en welke publiekgroepen je nodig hebt om de vraag te beantwoorden. Dat zijn de antwoorden op de eerder genoemde sleutels. De gesprekvorm vloeit voort uit de eerder gegeven antwoorden. Daarom eindigen we ook met de gespreksvorm. Hoewel wij ook merken dat de eerste vraag voor een participatieproces vaak daar begint.

In onze online tool Participatiebox zitten ruim 100 inspirerende gespreksvormen die je kunt inzetten voor het gesprek met jouw publiek. De gespreksvormen zijn ingedeeld op basis van de gespreksdoelen van de Participatietrap.


werken-met-de-methodiek-relevant-gesprek-in-de-case-fietsveiligheid


Download nu gratis de video: werken met de methodiek Relevant Gesprek® in de case fietsveiligheid (20 min)

De theorie toepassen in de praktijk is best lastig. Om je te helpen vind je hier een link naar de een video over de methodiek Relevant Gesprek® en hoe we die toepassen voor een case over het vergroten van de fietsveiligheid in een drukke winkelstraat. Deze video maakt onderdeel uit van het (gratis) webinar ‘participeren kun je leren’*Onze Algemene voorwaarden.