Natascha Evers

Zo! Communicatie & Participatie

Natascha Evers

'Communicatie zonder participatie? Dat kan. Participatie zonder communicatie? Onmogelijk.
Als communicatieprofessional (ruim 25 jaar ervaring in met name de publieke sector) zie ik wat mijn meerwaarde kan zijn bij het opstellen van participatiebeleid en het opstellen en uitvoeren van een participatiestrategie. Het in kaart brengen van stakeholders en hun belangen, het nadenken over een boodschap die binnenkomt bij de ontvanger; onderdelen van een communicatiestrategie. Én ook ingrediënten voor een geslaagd participatietraject. Participatie is een vakgebied in ontwikkeling dat een vlucht gaat nemen met de komst van de Omgevingswet. Niet alleen in de publieke sector. Ook projectontwikkelaars en andere organisaties die iets willen met hun omgeving, hebben baat bij het zorgvuldig uitdenken en uitvoeren van hun participatiestrategie. De methodiek het Relevant Gesprek biedt houvast en staat voor een heldere, pragmatische aanpak. Ik ga er graag mee aan de slag, wellicht samen met jou?'


Soort partner: ZZP licentie (in opleiding)

Locatie: Randstad, West-Brabant

Telefoon: +31 (0)6 83607789

Email: natascha@zocommunicatie.nl

LinkedIn