De 10 uitvoeringsstappen van een succesvol participatieproces

Nadat je de Participatieaanpak klaar hebt, kun je richting de uitvoering. We zien in de uitvoering veel ongelukken: te weinig tijd, geen goede rol- en taakverdeling, geen terugkoppeling van de resultaten. Om maar een paar Participatievalkuilen te noemen. Op basis van ons 10 stappenplan voor de uitvoering kun je deze Participatievalkuilen voorkomen. 

Een korte toelichting op een aantal stappen:

Stap 1. Goedkeuring tijd en geld

Het organiseren van een participatieproces kost tijd en geld. Dat wordt nogal eens vergeten. Je kunt niet binnen 6 weken met alle inwoners in gesprek. Echt niet. Op basis van je Participatieaanpak kun je een inschatting maken wat je nodig hebt aan tijd en geld en hier vooraf akkoord op krijgen. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. We delen ervaringscijfers voor de benodigde inzet van tijd en geld.

Stap 2. Inrichten organisatiestructuur

Het is belangrijk dat iedereen weet wat hij/zij moet doen en verantwoordelijkheden goed zijn afgesproken. Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud? En wie voor het proces? Hier gaat het nogal eens mis. Waardoor taken niet goed worden uitgevoerd. We laten je zien hoe wij in de organisatie inhoud en proces organiseren.

Stap 5. Gesprekken organiseren

Het organiseren van het daadwerkelijk participatiegesprek gaat nu gebeuren. Je weet welke participatievraag je gaat stellen en je hebt de relevante publieksgroepen hiervoor uitgenodigd. In deze stap maken we het programma, waarin je het praatstuk, de werkvorm en de taakverdeling bepaald.

Stap 6. Duiden resultaten

Je had een goed participatiegesprek met inwoners en professionals. Wat ga je nu met de resultaten doen? Deze stap wordt nogal eens vergeten. Of er is geen tijd meer voor. Het duiden van de resultaten is een belangrijke stap. Heb je antwoord op je participatievraag? We laten je zien op welke manier je de resultaten kunt duiden.

Regisseer je participatieproces

met het 10 stappenplan voor de uitvoering

 E-learning
De 10 uitvoeringsstappen van een succesvol participatieproces

Met deze e-learning leer je wat er voor nodig is om een aanpak goed uit te voeren. Volg deze e-learning op het moment dat het jou uitkomt. En kies de bijhorende online training die in jouw agenda past. Heb je vragen? Stel die dan in het online helpdesk.
Ja, ik wil meer weten >>
Inclusief online live training, elke 6-8 weken