Participatie en de rol van de raad

Goede participatie kost tijd. Slechte participatie nog meer.

Eén van de rollen die je als raadslid hebt, is de volksvertegenwoordigende rol. Bij deze rol gaat het om het vertolken van opvattingen en belangen van inwoners. Het is belangrijk om verbinding te houden met inwoners, zodat je betekenis kunt geven aan maatschappelijke knelpunten en problemen. Participatie is één van de instrumenten om dat te doen. Je kunt als raad zelf een gesprek met de samenleving organiseren.

Als je als raad het initiatief neemt voor een gesprek met de samenleving, is het belangrijk dat er een participatieaanpak is. Door vooraf een aanpak te maken, bepaal je aan de voorkant wat het gewenste eindresultaat is en wat je er vervolgens mee gaat doen. Dat voorkomt dat participatie een doel op zich is. Daarmee bedoelen we dat je in gesprek gaat met de samenleving, zonder dat je iets met de inbreng gaat doen. Het werken met een participatieaanpak zorgt ervoor dat je blijft bewegen richting het eindresultaat. 

Ontvang direct de checklist voor een slimme participatieaanpak

Participatie en de 3 rollen van de raad

Participatietaken vanuit de volksvertegenwoordigende rol

Bij de volksvertegenwoordigende rol gaat het om het vertolken van opvattingen en belangen van inwoners. Het is belangrijk om verbinding te houden met inwoners, zodat je betekenis kan geven aan maatschappelijke knelpunten en problemen. Je kunt als raad zelf een gesprek organiseren of meedoen aan een gesprek met de samenleving.

Participatietaken vanuit de kaderstellende rol

De raad stelt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente vast. Hoe ziet de gemeente er over een aantal jaren uit Zijn er voldoende voorzieningen voor de zorg? Waar en hoe gaan we woningen bouwen? Participatie speelt bij het opstellen van dit beleid en in de uitvoering van deze opdrachten steeds vaker een rol.

Participatietaken vanuit de controlerende rol

In de controlerende rol beoordeel je als raad of college het participatieproces van de ambtelijke organisatie of van een externe initiatiefnemer van een project. Hoe beoordeel je een participatieproces? Waar let je op? Wanneer is het goed (genoeg)? En wanneer niet?

Zelf aan de slag met de 

e-learning & live training?