De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak

Het maken van een Participatieaanpak is een belangrijke succesfactor in een participatieproces. Zonder aanpak kun je niet sturen op resultaat. En haal je uiteindelijk niet op wat je nodig hebt. Wij geloven niet in ‘blanco het gesprek ingaan’. Voor ons staat dat gelijk aan: onvoorbereid het gesprek ingaan. En dat is een belangrijke participatievalkuil. De 4 sleutels van het Relevant Gesprek® helpen je om op een overzichtelijke en gestructureerde manier te komen tot een participatieaanpak.

Elke sleutel kent een aantal hulpvragen. Met het beantwoorden van alle hulpvragen heb je de bouwstenen voor je participatieaanpak.

Sleutel 1. Waarom in gesprek?

Dit is de vraag waar we in de praktijk het langst bij stilstaan, maar vaak wordt overgeslagen. Wat is de (beleids)opgave en aan welk doel werk je? In elke fase zit je? Wat draagt participatie bij aan je beleidsdoel? En wat is de ruimte voor inbreng? Soms komen we tot de conclusie dat het geen participatievraagstuk is, maar een communicatievraagstuk.

Sleutel 2. Waarover in gesprek?

Wat is het onderwerp van gesprek en is het relevant voor de deelnemers? Wat is de vraag waar je aan het einde van je participatieproces antwoord op wilt hebben? In deze sleutel formuleren we de participatievraag. Het goed formuleren van de vraag is belangrijk. Want in onze visie stuurt de vraag het antwoord. Heb je de vraag niet goed geformuleerd, dan krijg je niet de resultaten die je nodig hebt.

Sleutel 3. Wie met wie in gesprek?

Op basis van de participatievraag bepalen we met wie we nodig hebben om de participatievraag te beantwoorden. Voor welke publieksgroepen is jouw participatievraag relevant? Wat is hun betrokkenheid? Maar niet alleen de publieksgroepen zijn belangrijk om te bepalen, ook een logische afzender kan de relevantie vergroten. Is het mogelijk om voor jouw vraagstuk van afzender te wisselen?

Ter inspiratie hebben we in onze online tool Publieksanalyse meer dan 125 verschillende publieksgroepen benoemd.

Sleutel 4. Hoe in gesprek?

Je kunt pas een passende gespreksvorm kiezen, als je weet wat het doel is van het gesprek, hoeveel ruimte voor inbreng, wat de participatievraag is en welke publiekgroepen je nodig hebt om de vraag te beantwoorden. Dat zijn de antwoorden op de eerder genoemde sleutels. De gesprekvorm vloeit voort uit de eerder gegeven antwoorden. Daarom eindigen we ook met de gespreksvorm. Hoewel wij ook merken dat de eerste vraag voor een participatieproces vaak daar begint.

In onze online tool Participatiebox zitten ruim 100 inspirerende gespreksvormen die je kunt inzetten voor het gesprek met jouw publiek. De gespreksvormen zijn ingedeeld op basis van de gespreksdoelen van de Participatietrap.

Handige online tools voor het maken van je aanpak

Publieksanalyse

Voor de sleutel ‘Wie met wie in gesprek?’ werken we met de (online) tool Publieksanalyse waarmee je het juiste publiek voor jouw vraagstuk selecteert.
Publieksanalyse
Deze online tool is vrij toegankelijk

Participatiebox

Voor de sleutel ‘Hoe in gesprek?’ werken we met de (online) tool Participatiebox met meer dan 100 gespreksvormen, zowel online als offline. 

Participatiebox


Deze online tool is vrij toegankelijk

Leer een participatieaanpak maken

met de 4 sleutels van het Relevant Gesprek®

Training & e-learning 'De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak'

Met deze e-learning leer je jouw vraagstuk vertalen naar een aanpak. Volg de training uit de module op het moment dat het jou uitkomt. En kies de bijhorende online live training die in jouw agenda past. Elke 6-8 weken organiseren we een online training voor je. Heb je vragen? Stel die dan in het online helpdesk.

Meer over de training & e-learning
Inclusief online live training, elke 6-8 weken

Basisprogramma
Participatie inclusief 2 trainingen en e-learnings

Als deelnemer van het Basisprogramma Participatie heb je toegang tot de e-learning De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak en de e-learning De 6 stappen van een gedragen participatieaanpak. Naast de kennis heb je toegang tot alle community evenementen én online coaching.

Meer  over het Basisprogramma


Inclusief online coaching in de coaching sessies