Organisatieprogramma Participatie

Creëer een interne leeromgeving waarin collega’s leren participeren

Organisatieprogramma Participatie

Creëer een interne leeromgeving waarin collega’s leren participeren

Participeren kun je leren: individueel, in teamverband en als organisatie. Wij geloven in learning by doing. Participatie leer je door te doen. Het werken met een methodiek helpt om grip te krijgen op je participatieproces en samen dezelfde taal te spreken. Een participatieve en omgevingsgerichte organisatie heeft de grootste impact op meer relevante gesprekken tussen organisaties en de samenleving. Daarom hebben we een leerprogramma ontwikkeld om organisaties te leren participeren.

Het Organisatieprogramma Participatie biedt een combinatie van verschillende leerproducten aan. Allemaal gebaseerd op de principes learning by doing, samen slimmer worden en online werken. Elke collega bepaalt zijn eigen tempo en kan instromen op het moment dat het hem/haar past. De leerproducten zijn:

Masterteam

We leiden een Masterteam op van minimaal 3 deelnemers. Zij volgen het Masterprogramma Participatie en zijn het aanspreekpunt voor de collega’s uit het Basisteam.

Basisteam

Het Basisteam bestaat uit 20-50 collega’s die toegang krijgen tot het Basisprogramma Participatie.

Kick-off

We bieden een kick-off aan voor een eerste kennismaking met het leerprogramma voor de hele organisatie.

Evenementen

Alle deelnemers van de programma's hebben toegang tot de e-learnings en de community-evenementen: helpdesk, forum, inloopuren en workshops.

Eigen groep

Als organisatie kun je, naast het openbare forum, ook kiezen voor een besloten community groep.

Vrij gebruik

Je mag de methodiek vrij gebruiken in visies, documenten en beleidsstukken.

Opstartprogramma

Op verzoek bieden we je bij de start een duwtje in de rug met het opstartprogramma, waarin je gaat beginnen met praktijkcases.

Intervisie

Omdat we geloven dat je regelmatig stil moet staan bij uitgevoerde processen om te leren, bieden we de mogelijkheid van intervisie-sessies..

Coaching

Je kunt kiezen om gebruik te maken van individuele coachafspraken met de Relevant Gesprek® coaches. Handig als deelnemers vragen hebben.

Masterteam, Basisteam en Kick-off

We leiden een Masterteam op van minimaal 3 deelnemers. Iedere deelnemer van het Masterteam volgt het Masterprogramma Participatie. Het Masterprogramma is het meest uitgebreide programma. Vanuit het principe 'train de trainer' is het Masterteam het aanspreekpunt voor de collega’s uit het Basisteam. Het Basisteam bestaat uit 20-50 collega’s die toegang krijgen tot het Basisprogramma Participatie. In het Basisprogramma ligt de focus op het maken van een participatieaanpak. We bieden een online kick-off aan voor een eerste kennismaking met het leerprogramma voor de hele organisatie.

Community-evenementen en eigen groep

Alle deelnemers van het Masterprogramma en Basisprogramma hebben toegang tot de bij het programma horende e-learnings en de community-evenementen: helpdesk, forum, inloopuren en workshops. Naast het openbare forum, maken we een besloten community groep voor jullie organisatie. Onze Relevant Gesprek® coaches geven je antwoord op vragen en helpen je op weg in zowel het openbare als besloten forum.

De kalender van de community-evenementen vind je hier.

Opstartprogramma en intervisie

We bieden je bij de start een duwtje in de rug met het opstartprogramma. We werken vanuit het principe learning by doing. Dus we gaan je stimuleren om met (een aantal) deelnemers van het Basisteam en Masterteam aan de slag te gaan met eigen cases. Als je eenmaal de slag te pakken hebt, is het belangrijk dat je regelmatig stilstaat en reflecteert op cases en wat je geleerd hebt. We bieden 3 intervisiesessies om dit samen te doen.

Vrij gebruik van de methodiek

Als je gebruik maakt van het Organisatieprogramma, dan kun je de methodiek Relevant Gesprek® vrij gebruiken in visies, documenten en beleidsstukken. Je maakt ons blij als je dat wilt doen, want dat betekent dat je ermee gaat werken. Je kunt de kleur van de methodiek aanpassen aan de kleur van je eigen organisatie. Vergeet niet om het copyright teken plaatsen.

Individuele coaching

Alle deelnemers bieden we de mogelijkheid op een aantal coachafspraken die je kan inzetten als je feedback wilt op een plan. Of als je vastloopt en vragen hebt. Met de Relevant Gesprek® coaches is begeleiding altijd dichtbij.

Creëer een interne leeromgeving zodat collega’s kunnen leren participeren

De investering

  • Masterteam: minimaal 3 deelnemers Masterprogramma voor € 225,- per maand per deelnemer
  • Basisteam: voor 20-50 deelnemers aan het Basisprogramma voor € 1.250,- per maand
  • Organisatieproducten: kick-off, eigen community, opstartprogramma, coaching en intervisies obv offerte