Aan de slag met de methodiek Relevant Gesprek® - de ervaring van Partner Nancy
05 februari 2024 

Aan de slag met de methodiek Relevant Gesprek® - de ervaring van Partner Nancy

In het najaar van 2023 was het zover. Na het volgen van het partnerprogramma en met de nodige praktijkervaring, ging ik als gecertifieerd partner aan de slag met een opdracht die was binnengekomen bij de Relevant Gesprek® Academie.

Omdat de Relevant Gesprek® Academie staat voor leren maar zelf geen participatieopdrachten uitvoert, ben ik als partner gevraagd om met de methodiek een participatieaanpak te maken voor het ontwikkelen van een gemeentelijk Grondstoffenplan.
Spoiler alert: ik ga dit jaar als projectleider participatie ook de uitvoer van het plan begeleiden! En daarvoor gebruik ik uiteraard ook weer de methodiek  maar dan “het tien stappenplan voor de uitvoer”.

De Relevant Gesprek® sessie

Na alle achterliggende stukken te hebben gelezen en een uitgebreide intake met de opdrachtgever, de sleutels met potlood ingevuld.  Op naar de Relevant Gesprek® sessie zelf.  Gemeente en afvalbedrijf aan tafel. De introductie over participatie, uitleg over de methodiek en benoemen van de valkuilen, tot zover geen vuiltje aan de lucht….

Maar bij het benoemen, van het met potlood ingevulde, eindresultaat en de fasen van het project ontstond meteen een levendige discussie en kwamen er meteen een paar onbekende apen uit de mouw.
 De fasen klopten niet, want voordat er begonnen kan worden met het ontwikkelen van het Gemeentelijk Grondstoffenplan, moet eerst de basis op orde zijn. En om de basis op orde te krijgen, moeten er politieke keuzes gemaakt worden die ook impact hebben op (een deel van) de leefomgeving. Verschil van mening of er ruimte voor participatie is bij het onderdeel “basis op orde”? En hoe verhouden “basis op orde” en het ontwikkelen van het Gemeentelijk Grondstoffenplan zich tot elkaar? Moet dit volgordelijk of kunnen deze processen parallel lopen? En als er de komende tijd op alle fronten van afval zoals recyclen, verminderen en scheiden van afval en kostenreductie, veranderingen gaan plaats vinden, hoe betrek je je publieksgroepen dan bij het grotere geheel?
Op basis van mijn praktijkervaring, zaken die vaak pas op tafel komen als je met een integrale groep, daadwerkelijk in gesprek gaat.

Voor mij zijn, in zo’n situatie, de sleutels en de bijbehorende vragen, mijn anker om steeds weer naar terug te keren.  Om een discussie die alle kanten op gaat, weer terug te brengen naar de basis: Waarom in gesprek, waarover in gesprek, met wie in gesprek en hoe in gesprek? Om een gesprek met zoveel meningen, belangen en ideeën, praktisch en concreet te maken. En zo te toetsen of alle partijen zich erin kunnen vinden. ‘’Begrijp ik goed dat…, dus de conclusie is dat…., is iedereen het er mee eens dat…’’

En natuurlijk hebben we tijdens deze Relevant Gesprek® sessie niet alle sleutels kunnen doorlopen. Per mail heeft iedereen zijn ideeën bij sleutel 3 en sleutel 4 aangeleverd.  Door samen het 'waarom' en 'waarover' uit te pluizen, bleek het invullen van sleutel 3 en 4 (zelfs voor de deelnemers aan de sessie) een peulenschil te zijn.

De Relevant Gesprek® community helpt

Ben je communitylid en geïnteresseerd  in het eindresultaat? Dan vind je hier in de community de ingevulde 4 sleutel in de participatiematrix. Ben je nog geen lid van de Relevant Gesprek® Academie community en wil je meer weten over de aanpak of uitvoering van de Methodiek Relevant Gesprek®? Neem dan contact op via info@relevantgesprek.nl. Via de website vind je meer informatie over de methodiek van het Relevant Gesprek®. Je kunt mij ook altijd benaderen met vragen over de methodiek of specifieke projecten via mijn partnerpagina.

Nancy Verkooijen
Trainer, coach en gecertificeerd partner van het Relevant Gesprek®  

Over de schrijver
Reactie plaatsen